Paint in Harmony

Tijdens het concert hingen er 9 schilderijen, gemaakt door 9 kunstenaars, passend bij één of meerdere nummers uit het programma.

Onze God is de Schepper van al wat leeft. In alles zien we Zijn ongekende kunstenaarschap. Wij als mens zijn geschapen naar Zijn beeld en mogen Zijn creativiteit weerspiegelen.

Muziek is -net als de schepping- eindeloos in klank, vormen, diversiteit en beleving. Geïnspireerd door de klanken van de muziek en de inhoud van de liederen zijn wij schilders samen op weg gegaan en hebben we elkaar gesteund in een proces van luisteren, bidden en schilderen. Wij zijn dankbaar met het resultaat en zien hierin ook de veelkleurigheid en verscheidenheid die God aan ons mensen heeft gegeven. Elke schilder heeft een eigen toelichting geschreven bij zijn of haar schilderij, waarin doorklonk dat we ook door ‘Paint in Harmony” de eer willen geven aan onze God en Schepper.

De schilderijen hangen de komende zes weken als expositie in verzorgingshuis De Kreek in ‘s-Gravenzande.

Judith, Margret, Margriet, Marian, Mark, Monique, Nelleke, Pauline en Thea

Het vaderhart van God

Margret van der Houwen

Wie omvat de zeeën met Zijn hand?
Wie geeft vorm aan elke korrel zand?

Wat wil ik in dit schilderij weergeven?
Groot is onze God!
Zijn liefde, Gods hart zal altijd blijven bestaan.
Is enorm groot, diep en ondoorgrondelijk!

Het blauw van de zee staat voor
Heilige Geest, Levend Water.
Wit: reinheid, licht, overwinning, leven en verrijzenis.
Geel: Gods heerlijkheid, vreugde,
Jezus als Licht van de wereld.
Oranje: vuur van de Heilige Geest.

Laten wij ons hart op Hem richten!
Eén hart, één stem, verheerlijkt Hem!

Praise Jesus

Pauline Voorberg

Uw naam is machtig.
Uw naam geeft leven.
Uw naam schijnt door de schaduw.
Uw naam brandt als een vuur.

I just want to speak the name of JESUS!

Dank u voor het kruis, Heer.
Dank u dat U stierf voor mij.
Dank U voor het offer,
Liefdevol vergeeft U mij.
Hoogverheven Heer,
Jezus, zoon van God.

Thank you for the cross, Lord.

Berouw

Marian Putter

Het lied dat mij aantrok is: ‘God maakt vrij’.

Hier zien we iemand die Gods hulp zoekt en bidt. En als we bidden in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, dan zal alles wat wij bij God in het licht brengen, door Zijn genade worden losgemaakt.
Ieder mens heeft wel iets dat hem of haar vasthoudt, dit zijn de kettingen.

Bijvoorbeeld een slechte gewoonte, een verslaving, boosheid of iemand of iets waar je je aan ergert.
Onbewust zijn we geketend en zitten we vast.

Waarom lukt iets niet? Wat zit er in de weg? Waar zit jij aan vast?

Er is goed nieuws:
Als je dat in het licht brengt bij God, dan maakt Hij de ketenen los.
Je moet dan zelf uit je gevangenis stappen.

Het lijkt zo makkelijk, maar er is moed voor nodig.

Aanbidding

Monique van Deventer

Aanbidding: knielen, naar voren buigen.

Naar aanleiding van drie liederen: ‘Eeuwige God’, ‘Heer, ik prijs Uw grote naam’, ‘Geloofd zij de Heer ‘ en Lucas 7:36-50

Het gaat om Hem: De Zoon van God.
Het gaat om Zijn genade.
Hij is God en Koning. Hij is Heer: Jezus!
Hij vergeeft, maakt heel en geeft vrede.
Hij hoort en ziet. Je voelt je geliefd,
geaccepteerd en aanvaard.

Een gebroken kruikje.
Zijn leven uitgestort voor ons.
Ons gebroken hart en leven
in dankbaarheid uitgestort voor Hem.
Onderzoek en roep het uit.
Blijf in Hem.
De wijnstok, het Licht van de wereld.

Geloofd zij de Heer!

Houvast

Judith de Mik

‘Ik houd mij vast aan Hem, met alles wat ik ben. Mijn hoop is in Zijn Naam alleen’.

Bij deze zinsnede moest ik denken aan een vrouw uit de Bijbel die al jaren ziek is. Ze heeft van Jezus gehoord en nadat ze alles geprobeerd heeft is Hij haar laatste redmiddel.

Ze raakt Hem aan en er gaat kracht van Hem uit. Zij ontdekt dat Jezus Immanuel is, dat God dichtbij is.

Deze woorden staan geborduurd in het schilderij, bijna niet zichtbaar. Hoe vaak lijkt God niet ver weg?

En toch is Hij er: ons Houvast!

Onze schuilplaats is God

Margriet van der Veen

Met dit lied verwachten we onze hulp van God, die als een machtige Rots over ons waakt.

Vol vertrouwen mogen we leven onder zijn bescherming.

In het kleurrijke teken van de regenboog, uitgebeeld in de zeven personen, ervaren we hoop, troost, vrede en zegen.

Geliefd zijn we in Gods en elkaars omarming.

Geest van hierboven help ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht.

In het hartverwarmende licht van Gods liefde mogen we blijven geloven in wat komt: een wereld waarin dat licht iedereen omstraalt.

Overwinnaar

Nelleke Vogel

De tekst van het lied ‘Lion and the Lamb’ inspireerde mij tot het maken van dit schilderij.

Het moet de indruk wekken, dat gekeken wordt naar een glas in lood raam en een icoon tegelijk. Kleurrijk, want God is een God van kleur. Kijk maar naar de regenboog. Jezus stierf aan een kruis voor onze zonden als het offerlam van God. Hij keert terug als de Leeuw uit de stam van Juda. “Zie de leeuw, die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen.”

Open de poorten want de Koning komt!

De afbeelding en de kleuren die gebruikt zijn, vertellen dit verhaal van overwinning: De stad Jeruzalem, met twee grote toegangspoorten. Daarin in het Hebreeuws de woorden “Jesjoea” Jezus (rechts) en “Koning van Israël” (links).

Betekenis van de gebruikte kleuren:
Rood: Het bloed van het Lam, vergeving | Goud: Glorie
Groen: Nieuwheid van het leven | Oranje: Lofprijs
Roze: Genezing | Blauw: Heilige Geest, Levend Water
Geel: Gods heerlijkheid | Paars: Koningschap, overwinning

Awesome God

Mark Honselaar

De tekst van het lied: ‘Awesome God’ inspireerde mij in eerste instantie om tot dit schilderij te komen. In de drie liederen ‘Our God’, ‘Waardig is Uw Naam’ en ‘Awesome God’ staat aanbidding centraal om Wie Hij is en wat Hij doet. De tekst uit Awesome God: ‘He reigns from heaven above, with wisdom, power and love’, komt op het doek tot uiting, doordat God de Vader de wereld in Zijn liefdevolle én machtige Hand houdt.

Hij staat boven alles!

De liefde, wijsheid en kracht komen ook tot uiting in het kruis. Over het kruis hangt de (Hemelse) Koninklijke mantel van de Here Jezus en de (aardse) doornenkroon. Jezus legde al Zijn Heerlijkheid en Goddelijke macht af om mens te worden, om ons te dienen en te sterven in onze plaats. Dit alles tegen de achtergrond van de duisternis, dat nog een beetje zichtbaar is op het doek. De duisternis zal wijken! Voor eeuwig!

Het was echt fijn om biddend en zingend dit doek te maken.

Generatie Zegen

Thea Vermeer

Met het lied ‘The Blessing’ zingen we Gods zegen uit over de mensheid, over duizend generaties, over families, gezinnen, tieners, kinderen, zonen, dochters…

Uit de atlas heb ik bladzijden gescheurd van alle delen van de wereld. Deze zijn te zien aan de onderkant van het schilderij en staan symbool voor de reikwijdte van Gods Blessing. De zegen is ook persoonlijk voor jou, voor mij, voor ieder. Dat is te zien in ‘die ene mens’ op het schilderij, uniek, geliefd en gezien.

Deze zegen is een geestelijke realiteit. God keert Zich naar de mens en geeft bescherming, licht, genade, nabijheid en vrede. Deze zegen mag je ontvangen in de morgen, avond, onderweg, thuis, als je verdriet hebt of blij bent. De handen bovenaan het schilderij zijn van zeven mensen die stuk voor stuk generaties vertegenwoordigen, in de leeftijd van 0 tot 85+.

God zegent door mensen heen, door jongeren, ouderen, zieken, gezonden, sterken, zwakken….

Zijn Zegen voor generaties, door generaties, in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.